استارتر ها در لبنیات

استارتر ها در لبنیات

استارتر ها در لبنیات

محصولات لبنی تخمیری محصولاتی هستند کهدر تولید انها حداقل دریک مرحله از میکروارگانیزمها جهت انجام واکنشهایی که برای تولید محصول به انها نیازمندیم استفاده میشود.ساده ترین مثال تولید ماست میباشد.باکتری های لاکتیکی گرمادوست درشیر رشد می کنند وقندشیر یعنی لاکتوز را تخمیر کرده وتولید اسید لاکتیک می کنند.این مساله باعث افت پی اچ شیر شده ودر پی اچ حدود چهار وهفت دهم پروتیینهای شیر منعقد می شوند وشیز به ماست تبدیل می شود.نام استارتر به این دلیل به این میکرو ارگانیزمها اطلاق می گردد که استارت کننده عمل تخمیر هستند.از دید زیست شناسی استارترها یا باکتریایی هستند ویا قارچی ویا ترکیبی از استارترهای باکتریایی وقارچی.....

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل که با فرمت PDF در 27 صفحه تهیه شده دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

با تشکر از شما دوست عزیز


اینجا هم مشاهده کنید